معرفی

مشخصات فردی

مظاهر زمانی

نام - نام خانوادگی : مظاهر   زمانی

پست الکترونیکی : zamani.rafa@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر و چالوس

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سوابق اجرایی

عضو هیأت منصفه مطبوعات استان گیلان

  بخشدار لشت نشا .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا- زیبا کنار

  مشاور سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فنآوری سپاه قدس گیلان  .

  مشاور و فرد مورد وثوق نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت .

 عضو شورای راهبردی دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان

  دبیر نشریات دانشجویی منطقه سه (گیلان و مازندران )

  دبیر اجرایی و علمی چندین همایش ملی ، منطقه ای در دانشگاه

  کارشناس روابط عمومی و سیاسی در استانداری گیلان

  مسئول گروههای آموزشی متوسطه آموزش وپرورش ناحیه یک رشت .

  کارشناس گروههای آموزشی متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان گیلان.

  کارشناس ارزشیابی و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش استان گیلان .

  مدیریت دبیرستان و مرکز پیش دانشگاهی و  دبیر دبیرستانهای رشت.عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

مظاهر زمانی
مظاهر زمانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^